ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Aktualności

15 lutego 2019 11:25 | Aktualności

"Powstańczy turniej"

Dnia 1 lutego 2019 r. na terenie ZSO i miasta Kcynia odbył się "Powstańczy turniej" .Organizatorami byli p. Piotr Groll i p. Rafał Jankowski przy współpracy z Towarzystwem Historycznym w Kcyni i kcyńskim oddziałem OSP.

Celem turnieju było przybliżenie historii Powstania Wielkopolskiego, którego 100 rocznicę wybuchu w tym roku obchodzono, a także jego dowódców i walk toczonych  w naszej gminie.

W turnieju uczestniczyły uczniowie szkół podstawowych (z Kcyni, Palmierowa, Rozstrzębowa, Dziwierzewa) oraz ponadgimnazjalnych ( ZSO i ZST w Kcyni). Drużyny składały się z trzech uczniów. Musieli się oni wykazać nie tylko wiedzą historyczną, ale także sprawnością fizyczną.

Turniej składał się z testu pisemnego, dotyczącego przebiegu powstania na terenie naszej gminy. Uczestnicy musieli umieć analizować różne teksty, rozpoznać na fotografiach dowódców i poszczególne wydarzenia. Nie było to zadanie łatwe, ale uczniowie poradzili sobie z nim bardzo dobrze. W kategorii szkół podstawowych najlepszy wynik osiągnęła SP w Palmierowie, ponadgimnazjalnych ZST Kcynia.

Następnie uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w grze ulicznej, a potem w konkurencjach sprawnościowych. Gra uliczna polegała na odnalezieniu 7 miejsc  w Kcyni, uwiecznionych na starych fotografiach, wykonaniu współczesnego zdjęcia tego samego obiektu i umieszczeniu go na mapie. Liczył się też czas wykonania zadań. To zadanie najlepiej wykonały drużyny ZSO w Kcyni i SP Rozstrzębowo. 

Turniej sprawnościowy uwzględniał umiejętności  przydatne w czasie walk powstańczych. Obejmował on rzut granatem do celu i na odległość, bieg żołnierski, bieg sprawnościowy w kombinezonie przeciwchemicznym. Uczestnicy musieli w uzbrojeniu powstańca (mundurze, hełmie, z bronią w ręku) pokonać określony dystans. Dla młodszych drużyn było to jedno okrążenie boiska, dla starszych podwójny dystans. Następnie po krótkim odpoczynku musieli pokonać tor przeszkód, trafić w tekturową atrapę żołnierza i rzucić granatem. Te konkurencje wymagały od uczestników dużej kondycji i celności. Na koniec musieli wykonać zadania związane z pierwszą pomocą: dokonać oceny stanu poszkodowanego, ułożyć go w pozycji bezpiecznej, przeprowadzić resuscytację krążeniowo - oddechową, tamowania krwawienia oraz udzielić pomocy przy urazach kończyn. Wszystkie te konkurencje wymagały sporej sprawności i wytrzymałości. 

dsc_0988_wynik.jpg

Po zakończeniu tej części zmagań uczestnicy przeszli do szkolnej biblioteki, gdzie pod okiem p. M. Przegiętki mogli uczestniczyć w lekcji żywej historii, którą ze swadą poprowadził p. P. Dąbrowski z Towarzystwa Historycznego w Kcyni. Posługując się przykładami opowiedział w jej trakcie o uzbrojeniu walczących w powstaniu stron. Taki sposób przekazywania wiedzy spotkał się ze sporym zainteresowaniem młodzieży.

Po tej lekcji p. dyrektor ZSO K. Kluczyńska ogłosiła  końcowe wyniki "Turnieju powstańczego". Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła SP Kcynia, drugie SP Palmierowo, trzecie SP Dziewierzewo. Wśród szkół ponadgimnazjalnych zwycięzcą okazał się ZST w Kcyni, tuż za nim uplasowała się drużyna ZSO w Kcyni. Pani dyrektor podkreśliła wiedzę i umiejętności uczestników turnieju. Na koniec podziękowała za sportową rywalizację.

Tego typu upamiętnienie trudu powstańczego spotkało się z zainteresowaniem młodzieży. Zdobywając wiedzę i umiejętności (nie tylko teoretyczne) wykazała się sporym zaangażowaniem, które było widoczne w czasie poszczególnych konkurencji. Szczególnie dotyczyło to zadań sprawnościowych. Te zmagania powstańczego turnieju trafnie podsumował jeden z uczestników, który stwierdził, że dobrze, że nie musi walczyć w taki sposób.

Za ten trud należy im  się wyróżnienie i podziękowania.

Piotr Groll

Przeczytano: 112 razy. Wydrukuj|Do góry

"Powstańczy turniej"