ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Aktualności

23 lipca 2018 21:29 | Aktualności

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta na rok szkolny 2018/2019 - WAŻNE TERMINY

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej trzyletniego liceum ogólnokształcącego

od 17 maja 2018 r.
(czwartek)

do 18 czerwca 2018 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

od 20 lipca 2018 r.
(piątek)
od godz. 12.00

do 23 lipca 2018 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego

od 22 czerwca 2018 r.
(piątek)

do 26 czerwca 2018 r.

(wtorek)
do godz. 12.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego

do 27 czerwca 2018r.
(środa )

do 27 lipca 2018 r.
(piątek )

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 lipca 2018r.
(czwartek)
do godz. 12.00

do 13 sierpnia 2018 r.
(poniedziałek)
do godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 19 lipca 2018 r.
(czwartek)
do godz. 15.00

do 20 sierpnia 2018 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 20 lipca 2018 r.
(piątek)
do godz. 12.00

do 21 sierpnia 2018 r.
(wtorek)
do godz. 12.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora liceum ogólnokształcącego kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

niezwłocznie
nie później niż
20 lipca 2018 r.
(piątek )
do godz. 14.00

niezwłocznie
nie później niż
21 sierpnia 2018 r.
(wtorek)
do godz.14.00

Przeczytano: 780 razy. Wydrukuj|Do góry