ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Kadra

Dobromiła Siewkowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: godzina wychowawcza, zajęcia artystyczne