ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Kadra

Marzena Chodoła-Halaburda

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: matematyka, fizyka