ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Kadra

Barbara Pazderska

Funkcje: Pracownik obsługi

opiekun dowozów szkolnych