ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Kadra

Grzegorz Nowakowski

Funkcje: Pracownik obsługi

palacz- konserwator