ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Kadra

Katarzyna Kluczyńska

Funkcja: Dyrekcja

Marzena Chodoła-Halaburda

Funkcja: Nauczyciel

Piotr Groll

Funkcja: Nauczyciel

Rafał Jankowski

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Monika Kantorska-Suty

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Izabela Kasprowska

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Konicka

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Krzoska

Funkcja: Nauczyciel

Barbara Krzyżanowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Janina Kubalewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Jacek Kuliński

Funkcja: Nauczyciel

Marcin Lisiecki

Funkcja: Nauczyciel

Grażyna Malerowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Ewelina Marczak

Funkcja: Nauczyciel

ks. Paweł Polcyn

Funkcja: Nauczyciel

Mirosława Prusak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Maria Przegiętka

Funkcja: Bibliotekarz

Dobromiła Siewkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Tomasz Suty

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Marta Szymańczak

Funkcja: Pedagog

Marlena Szymczak

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Tchórzewska

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Marek Wojciechowski

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Ewa Nowak

Funkcja: Administracja

księgowa

Danuta Napierała

Funkcja: Administracja

sekretarka

Agnieszka Suder

Funkcja: Administracja

sekretarka

Małgorzata Nowakowska

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna

Grzegorz Nowakowski

Funkcja: Pracownik obsługi

palacz- konserwator

Katarzyna Gierczak

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

Patrycja Kosmatka

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

Barbara Pazderska

Funkcja: Pracownik obsługi

opiekun dowozów szkolnych

Dorota Tonn

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka