ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

LO dla dorosłych

Egzaminy poprawkowe odbędą się w lutum

Egzamin I styczeń 2014

Egzamin III_styczeń 2014

Praca kontrolna IV 2014