ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Konsultacje


          Marek Wojciechowski:

                       

                            

                  wtorek          1420- 1505           klasa I c gim,  poprawa sprawdzianów  -  sala 4a

                          

                                                                                         

                             

aa