ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

PSO - matematyka

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki

Liceum Ogólnokształcące Mrugnięcie

 http://cms-files.superszkolna.pl/sites/203/cms/szablony/11666/pliki/ikona_doc.jpg

        klasa I

                Podstawa programowa - zakres podstawowy              i rozszerzony
  Przedmiotowy System Oceniania - liceum
  Zasady oceniania wewnątrzszkolnego
  Treści i wymagania edukacyjne - klasa pierwsza

         

        klasa II i III

             Podstawa programowa - zakres podstawowy
  Podstawa programowa - zakres rozszerzony
  Przedmiotowy System Oceniania - liceum
  Zasady oceniania wewnątrzszkolnego
  Treści i wymagania edukacyjne - klasa druga
  Treści i wymagania edukacyjne - klasa trzecia


Redaktor: M. W.

10.09.2012