ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Podręczniki

Redaktor: M.W.                        

 18.09.2012.

 

PODRECZNIKI DLA LICEUM Uśmiech

(literatura maruralna znajduje się w zakładce m a t u r a)

 KLASA I

 

 Matematyka I.  Podręcznik.  Zakres podstawowy i rozszerzony

 W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek 

matematyka, podręcznik dla liceum i technikum, klasa 1

ISBN 978–83–267–0503–­8, liczba stron: 383, Warszawa 2011        

nr w wykazie: 360/1/2011

 

Matematyka I.  Zbiór zadań. Zakres podstawowy i rozszerzony.

J. Czarnowska, J. Wesołowska, W. Babiński, L. Chańko

matematyka, zbiór zadań dla liceum i technikum, klasa 1

ISBN 978–83–267–0906–7, liczba stron: 243, Warszawa 2012

nr w wykazie: 360/1/2011

 

KLASA II

 

Matematyka II.  Podręcznik.  Zakres podstawowy

W. Babiński, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha

matematyka, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, klasa 2

ISBN 978–83–267–1449–­8, liczba stron: 260, Warszawa 2013        

nr w wykazie: 378/2/2013

 

Matematyka II.  Podręcznik.  Zakres rozszerzony

W. Babiński, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha

matematyka, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, klasa 2

ISBN 978–83–267–1448–­1, liczba stron: 416, Warszawa 2013        

nr w wykazie: 360/2/2013

 

Matematyka II.  Zbiór zadań. Zakres podstawowy i rozszerzony.

J. Czarnowska, J. Wesołowska, B. Wolnik, W. Babiński

matematyka, zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, klasa 2

ISBN 978–83–267–1508–2, liczba stron: 308, Warszawa 2013

nr w wykazie: 360/2/2013

 

KLASA III

 

Matematyka III.  Podręcznik.  Zakres podstawowy i rozszerzony

R. Kalina, T. Szymański, F. Linke 

matematyka, podręcznik dla liceum i technikum, klasa 3

ISBN 83–86944–49–8, liczba stron: 515, Poznań 2004 

nr w wykazie MENiS: 204/04

 

Matematyka  III.  Zbiór zadań. Zakres podstawowy i rozszerzony.

R. Kalina, T. Szymański

matematyka, zbiór zadań dla liceum i technikum, klasa 3

ISBN 978–83–86944-72–9, liczba stron: 167, Poznań 2009

 

Inna literatura             


Zbiór zadań.  Zakres podstawowy i rozszerzony.

R. Kalina, T. Szymański

matematyka, zbiór zadań dla liceum i technikum, klasa 1

ISBN 978–83–86944-63–7, liczba stron: 288, Poznań 2008

 

Zbiór zadań.  Zakres podstawowy i rozszerzony.

R. Kalina, T. Szymański

matematyka, zbiór zadań dla liceum i technikum, klasa 2

ISBN 978–83–86944-67–5, liczba stron: 326, Poznań 2008

 

Zbiór zadań - zakres podstawowy i rozszerzony

A. Cewe, H. Nahorska             

matematyka, zbiór zadań dla liceum i technikum, klasa 1              

ISBN 978–83-88299-32-2, liczba stron: 184, Gdańsk 2009                          

nr dopuszczenia: DKOS-5002-04/08               

 

Zbiór zadań - zakres podstawowy i rozszerzony

A. Cewe, H. Nahorska             

matematyka, zbiór zadań dla liceum i technikum, klasa 2             

ISBN 978–83-88299-42-1, liczba stron: 200, Gdańsk 2009                          

nr dopuszczenia: DKOS-5002-04/08               

 

Zbiór zadań - zakres podstawowy i rozszerzony

A. Cewe, H. Nahorska             

matematyka, zbiór zadań dla liceum i technikum, klasa 3             

ISBN 978–83-88299-08-7, liczba stron: 151, Gdańsk 2009                          

nr dopuszczenia: DKOS-5002-04/08               

 

Zmiana ( 18.10.2013. )