ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Rada Rodziców ZSO 2017/2018

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni

1.       p. Rafał Rybak  przewodniczący

2.       p. Sylwia Bednarek – zastępca

3.       p. Beata Puławska – skarbnik

4.       p. Jarosław Kieca  sekretarz

 

Propozycja wykorzystania środków finansowych gromadzonych na koncie Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni

         Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie pozastatutowej działalności szkoły. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiągniętych przez Radę Rodziców, z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Rada. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców pozostaje w całości w gestii Rady Rodziców na podstawie opracowanego przez nią planu finansowego realizowanego w miarę możliwości finansowych.

 

W roku szkolnym 2017/2018 Rada  Rodziców planuje przeznaczyć na: 

1.     Wsparcie finansowe  do imprez organizowanych przez uczniów gimnazjum i liceum.

2.     Stypendium Rady Rodziców dla wybitnego ucznia z gimnazjum i liceum.

3.     Dofinansowanie do  wycieczek  i innych wyjazdów (3500,00 zł - środki pozostałe z wpłat prywatnych sponsorów z Jubileuszu  70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. K. Libelta w Kcyni)

 

Każdy wydatek jest udokumentowany rachunkiem, paragonem bądź pisemnym potwierdzeniem wydatku. Każdy z Rodziców ma prawo do wglądu  w wydatki ze środków Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni o dokonywanie wpłat z zachowaniem wymogu dobrowolności.

 

Propozycje składek rocznych: 20 zł, 30 zł, 50 zł.

100% składki za pierwsze dziecko, 50 % składki za drugie dziecko, nie płacą składki za trzecie i każde kolejne.

 

Wpłat można dokonywać na nr konta: 

 Bank Spółdzielczy w Kcyni 76 8166 0009 2001 0003 3356 0001 w tytule: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.


 Podziękowanie

Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom, którzy wpłacili dobrowolne środki na konto RadyRodziców.

Dzięki Państwa wpłatom udało się nam w dużej części zrealizować założenia przyjęte w roku szkolnym 2016/2017.

RADA RODZICÓW