ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Rada Rodziców ZSO 2016/2017

PRZEZYDIUM RADY RODZICÓW ZSO W KCYNI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

  

Przewodnicząca: p. Maria Mrowińska

Z-ca Przewodniczącej: p. Sylwia Wołoszyk-Deja

Skarbnik: p. Magdalena Domżalska

Sekretarz: p. Jarosław Kieca


 

Propozycja wykorzystania środków finansowych gromadzonych na koncie Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie pozastatutowej działalności szkoły. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiągniętych przez Radę Rodziców, z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Rada. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców pozostaje w całości w gestii Rady Rodziców na podstawie opracowanego przez nią planu finansowego realizowanego w miarę możliwości finansowych.

W roku szkolnym 2016/2017 Rada  Rodziców planuje przeznaczyć na:

1. Wsparcie finansowe  do imprez organizowanych przez uczniów gimnazjum i liceum.

2. Stypendium Rady Rodziców dla wybitnego ucznia z gimnazjum i liceum.

3. Dofinansowanie do zakupu pralki.

4. Dofinansowanie wycieczki do Czech (3500,00 zł - środki pozostałe z wpłat prywatnych sponsorów z Jubileuszu  70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. K. Libelta w Kcyni)

Każdy wydatek jest udokumentowany  rachunkiem, paragonem bądź pisemnym potwierdzeniem wydatku. Każdy z Rodziców ma prawo do wglądu  w wydatki ze środków Rady Rodziców.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni o dokonywanie wpłat z zachowaniem wymogu dobrowolności.  

Propozycje składek rocznych: 20 zł, 30 zł, 50 zł.

 100% składki za pierwsze dziecko, 50% składki za drugie dziecko, rodzice nie płacą składki za trzecie i każde kolejne.

 Wpłat można dokonywać u wychowawców klas,  w sekretariacie lub na nr konta Bank Spółdzielczy w Kcyni
76 8166 0009 2001 0003 3356 0001

 

 Podziękowanie

Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom, którzy wpłacili dobrowolne środki na konto Rady Rodziców. Dzięki Państwa wpłatom udało się nam w dużej części zrealizować założenia przyjęte w roku szkolnym 2015/2016.

 

RADA RODZICÓW