ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Dzieje się w bibliotece

 

WIOSENNY KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI

 

Księgarnia Taniej Książki – Tuliszków i  Biblioteka Szkolna:

 

 zapraszają wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły na Kiermasz Taniej Książki, który rozpocznie się dnia  26 marca 2015 r. w bibliotece szkolnej. Zainteresowani będą mieli okazję zapoznać się ze starannie dobraną ofertą Księgarni, a także zaopatrzyć się w tytuły i nowości wydawnicze, po atrakcyjnej cenie.
 Serdecznie zapraszamy!


Szkolenie z geocachingu.

Z inicjatywy bibliotekarki Pani Marii Przegietki Daniel Makarewicz (danimak1) we współpracy z Teamem235, przeprowadzili w ZSO w Kcyni dwa szkolenia wprowadzające młodzież naszej gminy w zagadnienia związane z uprawianiem bardzo modnego ostatnio geocachingu.

Szkolenia zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych, osobno dla licealistów i uczniów gimnazjum. Część teoretyczną rozpoczął pan Przemek członek Teamu235, który pokrótce opowiedział na czym polega geocaching oraz przedstawił historię geocachingu na świecie i w Polsce, zaprezentował statystyki oraz wspomniał o EarthCache - keszu geologicznym zlokalizowanym na terenie naszej gminy (jedyny w promieniu 100 km, założony przez Daniela Makarewicza i zatwierdzony przez Amerykańskie Towarzystwo Geologiczne).

Następnie Daniel Makarewicz omówił rodzaje skrytek geocache, obrazując je konkretnymi przykładami. Omówione zostały również zasady rejestracji w serwisie geocaching.com oraz geocaching.pl Na przykładzie jednego z traveli przyszli geocacherzy poznali pojęcie Travel Baga i jego „wędrówkę” po świecie.

Punktem kulminacyjnym szkolenia były przeprowadzone dla każdej z grup poszukiwania skrytek geocache – na potrzeby spotkania zostały w terenie umieszczone dwie skrytki geocache-szkoleniowe, które uczestnicy musieli odszukać posługując się nowoczesnym sprzętem GPS: Oregon650 oraz eTrex20. Po udanych poszukiwaniach wszyscy udali się razem z prowadzącymi szkolenie na pokaz fizycznej reaktywacji zniszczonej skrytki geocache i zgłoszenia tego faktu poprzez serwis internetowy założycielowi.

Na koniec geokeszerzy odpowiadali na pytania zadawane przez młodzież i zachęcali do czynnego udziału w zabawie, której celem jest poznawanie nowych miejsc, historii, walorów krajoznawczych i przyrodniczych odwiedzanych skrytek. W końcu geocaching to nie tylko zwykła zabawa to także edukacja oraz aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu.(tekst Daniel Makarewicz)

Szkolenie z geocachingu