ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019

Zarządzenie Nr 03/2018/2019

Dyrektora Zespołu Ogólnokształcących w Kcyni

z dnia 30.08.2018 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) wprowadzam następujące zarządzenie:

 

§ 1

 Ustalam dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

 

dla gimnazjum (do 8 dni) :

2 listopada 2018 r.

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

6 maja 2019 r.

7 maja 2019 r.

8 maja 2019 r.

 

dla liceum (do 10 dni):

2 listopada 2018 r.

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

6 maja 2019 r.

7 maja 2019 r.

8 maja 2019 r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 01.09.2018 roku.

 

                            Dyrektor Szkoły