ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

redakcja

LIBELCIAK - gazeta szkolna wydawana przez uczniów ZSO  w Kcyni.

 

Redaktor naczelny: Kasia Wolff.

 

Zespół redakcyjny: Zosia Modlińska, Klaudia Kowalska, Natalia Witkowska, Agata Szarwark, Julia Pulikowska, Ola Nowak, Maciej Sytek, Michał Kubalewski, Julia Milik, Wojciech Wełniński, Maria Prusak, Julia Kant.

 

Zdjęcia: Marysia Niedbalska.

 

Rysunki: Mikołaj Szymczyk, Zosia Krzyżanowska, Natalia Witkowska.

 

Projekt okładki: Tomasz Suty

 

Korekta: Monika Kantorska - Suty, Kasia Wolff.

 

Opiekunowie redakcji i skład: Monika Kantorska–Suty, Tomasz Suty.

 

Kcynia - 2015