ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Harmonogram spotkań z rodzicami 2017/2018

Harmonogram zebrań z rodzicami


21 listopada 2017 r. g. 16.00 – zebranie informacyjne z rodzicami

21 grudnia 2017 r. g. 15.30-17.00 dyżury wychowawców

(informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania)

5 lutego 2017 r.  g. 16.00 – zebranie z rodzicami

20 marca 2017 r. g.15.30-17.00  dyżury wychowawców

(informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania – klasy III LO)

15 maja 2017 r.  g. 15.30-17.00 dyżury wychowawców

(informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania)