ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Izba Pamięci

Powstała 24 kwietnia 1974 roku z inicjatywy pana Pawła Prusaka. Zgromadzone eksponaty w dużej mierze pochodzą z darów ofiarowanych przez uczniów. W większości znajdują się tam eksponaty z okresu II wojny światowej. Pamiątki umieszczone w Izbie Pamięci obejmują działy związane z:

  • historią szkoły, 
  • powstaniem wielkopolskim, 
  • miastem Kcynia, 
  • II wojną światową, 
  • kulturą ludową Pałuk. 

Najcenniejszym darem jest sztandar pierwszych ochotników powstania wielkopolskiego ofiarowany przez nauczycielkę panią Zofię Poczobutt. Do innych cennych eksponatów należy prehistoryczna urna, znaleziona podczas prac budowlanych na ulicy Sądowej oraz rzeźby w glinie przekazane przez cenioną artystkę ludową panią Klarę Prillową.

W 1995 r. prof. Witold Jurczyk przekazał szkole kserokopię najstarszego zapisu „Bogurodzicy” z 1407 r. wykonanej przez kcyńskiego wikariusza Macieja z Grochowa. Szczególnie ważne dla historii szkoły są kroniki szkolne, które opisują losy społeczeństwa szkolnego od powstania szkoły w 1945 r. aż do dziś. Obszerną część zbiorów reprezentują dokumenty m.in. legitymacje, dokumenty i akt powstania szkoły. Izba posiada również mundury służb porządkowych i wojskowych z różnych okresów, a ponadto cywilne i wojskowe medale oraz ordery. 

Izba Pamięci brała udział w licznych konkursach wojewódzkich i zawsze plasowała się na czołowych miejscach.

W 2011 r. podczas powstawania ZSO izbę usytuowano w obszernym pomieszczeniu na poddaszu budynku szkoły, gdzie podczas częstych zjazdów absolwentów powracają wspomnienia. Od roku 2011 r. opiekę nad izbą pełnią uczniowie: Justyna Kubik, Filip Musiał i Adam Zubrzycki. Obecnie w każdy piątek, podczas dużej przerwy można podziwiać cenne przedmioty szkolnej Izby Pamięci.

 

Magdalena Nowak
z pracy zbiorowej pt. „Encyklopedia Liceum Ogólnokształcącego im. K. Libelta w Kcyni”  
pod redakcją: mgr Marii Mańkowskiej, mgr Tomasza Sutego i mgr Ilony Świder
przeredagował Adam Zubrzycki w 2012 r.