ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Deklaracje i terminy egzaminów


Terminy egzaminów w sesji wiosennej 2014 

Terminy egzaminów w sesji wiosennej 2013 

Deklaracje maturalne - http://maturzysta.vulcan.pl/start.aspx