ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Szkoła w publikacjach

Szkoła w publikacjach


 publikacja_1.jpg [150x213]

"Liceum Ogólokształcące im. Karola Libelta w Kcyni"
z okazji 40 rocznicy pierwszej matury
autor: dyrektor dr Paweł Prusak
Kcynia 1989publikacja_2.jpg [150x231]

 "Kalendarium 50 lat LO w Kcyni 1945 - 1995" 
autor: Józef Marosz  
Żnin 1995  publikacja_3.jpg [150x226]

"Pięćdziesięciolecie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni"
autor: dr Alojzy Szudrowicz
wydawnictwo: Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Kcyni
Kcynia 1995  publikacja_4.jpg [150x210]

"Dzieje Kcyni i okolic"
pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego
Kcynia 1993publikacja_5.jpg [150x221] 

"Kcynia"
autor: dr Alojzy Szudrowicz
Kcynia 1996