ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Powstańcy Wielkopolscy - patron gimnazjum

Powstańcy Wielkopolscy


Powstanie Wielkopolskie było jednym z nielicznych, zwycięskich polskich powstań, które przesądziło o przynależności tego kluczowego regionu do naszego państwa. Zostało dobrze przygotowane i przeprowadzone, rozpoczęte w dogodnym momencie historycznym i politycznym.

Powstanie wielkopolskie było zbrojnym wystąpieniem polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość. Wybuchło 27 grudnia 1918 roku, w reakcji na demonstracje Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu polskiego pianisty i działacza niepodległościowego Ignacego J. Paderewskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Wielkopolskę z wyjątkiem północnych i południowo-wschodnich jej obrzeży. Do Kcyni dotarli 31 grudnia 1918 roku. By utrzymać swoje zdobycze powstańcy musieli walczyć z Niemcami, którzy nacierali między innymi od strony Bydgoszczy. Ciężkie walki toczono w rejonie Rynarzewa i Kcyni (na początku lutego 1919 roku). Powstanie zakończyło się ostatecznie 16 lutego 1919 rokurozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918.

Było to jedno z dwóch, obok powstania wielkopolskiego 1806 roku, zwycięskich powstań w dziejach Polski. Było ono też ostatnim etapem tak zwanej najdłuższej wojny nowoczesnej Europy.


Autor: Piotr Groll