ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Historia Gimnazjum

Kalendarium


  • 1904 r. pobudowanie Katolickiej Szkoły Ludowej – późniejszej Szkoły Podstawowej w Kcyni;

  • 03.06.1962 r. nadanie Szkole Podstawowej w Kcyni imienia Powstańców Wielkopolskich;

  • 31.08.1975 r. uroczystość nadania szkole podstawowej sztandaru im. Powstańców Wielkopolskich;

  • 1978 r. podpisanie Aktu Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Powstańców Wielkopolskich;

  • 1999 r. powstanie Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni;

  • 15.06.2002 r. akt nadania sztandaru Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni.