ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Koła zainteresowań

Oferta zajęć dodatkowych organizowanych przez nauczycieli ZSO w Kcyni
w roku szkolnym 2016/2017

Imię i nazwisko
nauczyciela

Rodzaj prowadzonych
zajęć

Termin realizacji
zajęć

Jacek Kuliński

Siatkówka- II-III kl. gim. dziewczęta

wtorek 14:20-16:00

Janina Kubalewska

Zajęcia rekreacyjno-sportowe I-III gim.

wtorek 15:30 – 17:00

Mirosława Nowakowska

Zajęcia rekreacyjno -sportowe

poniedziałek 14:30 – 16:00

Barbara Krzyżanowska

Samorząd uczniowski liceum

czwartek 12:35 – 13:20

Anna Spychalska

Zajęcia wyrównawcze

wtorek 14:15 – 15:00

Małgorzata Tchórzewska

Zajęcia przygotowujące do matury z j.niemieckiego

czwartek 13:30 – 14:15

Mirosława Prusak

Zajęcia wyrównawcze

wtorek 14:15 – 15:00
środa 13:20 – 14:15

Monika Kantorska–Suty

Kółko dziennikarskie

poniedziałek14:20- 15:05

Wioletta Radomska

Konsultacje polonistyczne

wtorek 14:15 – 15:00

Paulina Kuberacka

Konsultacje polonistyczne

poniedziałek 14:15 – 15:00

Ewelina Marczak

Koło teatralne

wtorek 13:30 – 14:15

Piotr Groll

Kółko historyczne
Zajęcia przygotowujące do matury z wos-u

środa 14:20 -15:05 
wtorek 14:20 – 15:05

Rafał Jankowski

Kółko historyczne

środa 14:20 – 15:05

Grażyna Malerowicz

Kółko matematyczne
Zajęcia wyrównawcze

poniedziałek 13:20 – 15:00

Grażyna Gacka

Zajęcia z uczniem zdolnym

poniedziałek13:3 0- 15:00

Wioletta Szczepańska

Konsultacje z matematyki

piątek 10:45 – 11:30

Waldemar Szmyt

Konsultacje z fizyki

czwartek 12:35 – 13:20

Grażyna Szmyt

Kółko biologiczne

wtorek 14:15 – 15:00

Marzena Chodoła–Halaburda

Zajęcia wyrównawcze

czwartek 13:20 – 14:05

Sławomir Lorek

Kółko geograficzne
Konsultacje z geografii

wtorek 14:15 – 15:00
środa 14:15 – 15:00

Dorota Szaruga

Konsultacje biologiczno – chemiczne

wtorek 14:20 -15:05

Marta Szymańczak

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

poniedziałek  13:00 – 13:50

Hanna Nowak

Zajęcia dla dyslektyków

środa 14:15 – 15:00

Dobromiła Siewkowska

Zespół wokalny

czwartek 14:15 – 16:00

Marlena Szymczak

Samorząd uczniowski gimnazjum

poniedziałek 14:15 – 15:05

Tomasz Suty

Opieka nad stroną WWW, radiowęzłem, skład gazety.

cały rok

Agnieszka Siwiak

Konsultacje

raz w miesiącu 

Katarzyna Łyszczarz

Zajęcia z doractwa zawodowego

raz w miesiącu

Maria Przegiętka

Aktyw biblioteczny

środa – raz w tygodniu