ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Samorząd ZSO

Samorząd ZSO w Kcyni:

Przewodniczący - Maciej Starzomski

Zastępca - Maciej Podgórski

Sekretarz - Mikołaj Wszelaki

Koordynator działań w klasach gimnazjum - Dagmara Szalow