ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Projekty edukacyjne

redaktorzy: Monika Kantorska-Suty, Tomasz Suty

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych.

Szczegóły realizacji projektów edukacyjnych w naszej szkole określa załączony regulamin.

 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

 

Wykaz tematów projektów edukacyjnych dla uczniów klas II gimnazjum w roku szkolnym 2017/18(pobierz w PDF).

Wykaz tematów projektów edukacyjnych dla uczniów klas II gimnazjum w roku szkolnym 2016/17 (pobierz w PDF).

Wykaz tematów projektów edukacyjnych dla uczniów klas II gimnazjum w roku szkolnym 2015/16 (pobierz w PDF).

Wykaz tematów projektów edukacyjnych dla uczniów klas II gimnazjum w roku szkolnym 2014/15 (pobierz w PDF).

 

Wykaz tematów projektów edukacyjnych dla uczniów klas II gimnazjum w roku szkolnym 2013/14 (pobierz w PDF).

  

DOKUMENTY DO POBRANIA (w formacie PDF)