ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Kadra

Katarzyna Kluczyńska

Funkcja: Dyrekcja

Małgorzata Tchórzewska

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Dorota Augustyn-Szaruga

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Marzena Chodoła-Halaburda

Funkcja: Nauczyciel

Jolanta Dudczak

Funkcja: Nauczyciel

Grażyna Gacka

Funkcja: Nauczyciel

Piotr Groll

Funkcja: Nauczyciel

Rafał Jankowski

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

ks. Marek Januchowski

Funkcja: Nauczyciel

Monika Kantorska-Suty

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Alina Król

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Barbara Krzyżanowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Janina Kubalewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Paulina Kuberacka

Funkcja: Nauczyciel

Jacek Kuliński

Funkcja: Nauczyciel

Sławomir Lorek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Katarzyna Łyszczarz

Funkcja: Nauczyciel

Grażyna Malerowicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Ewelina Marczak

Funkcja: Nauczyciel

Hanna Nowak

Funkcja: Pedagog

Mirosława Nowakowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

ks. Paweł Polcyn

Funkcja: Nauczyciel

Mirosława Prusak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Maria Przegiętka

Funkcja: Bibliotekarz

Wioletta Radomska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Dobromiła Siewkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Anna Spychalska

Funkcja: Nauczyciel

Tomasz Suty

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Grażyna Szmyt

Funkcja: Nauczyciel

Waldemar Szmyt

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wioletta Szczepańska

Funkcja: Nauczyciel

Marlena Szymczak

Funkcja: Nauczyciel

Marta Szymańczak

Funkcja: Pedagog

Agnieszka Siwiak

Funkcja: Nauczyciel

Marek Wojciechowski

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Ewa Nowak

Funkcja: Administracja

księgowa

Danuta Napierała

Funkcja: Administracja

sekretarka

Agnieszka Suder

Funkcja: Administracja

sekretarka

Małgorzata Nowakowska

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna

Grzegorz Nowakowski

Funkcja: Pracownik obsługi

palacz- konserwator

Katarzyna Gierczak

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

Patrycja Kosmatka

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

Barbara Pazderska

Funkcja: Pracownik obsługi

opiekun dowozów szkolnych

Dorota Tonn

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka