ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2017/2018

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

 

Gimnazjum (8 dni):

 2 listopada 2017 r.

 3 listopada 2017 r.

 18 kwietnia 2018 r.

 19 kwietnia 2018 r.

 20 kwietnia 2018 r.

 2 maja 2018 r.

 4 maja 2018 r.

 1 czerwca 2018 r.

  

Liceum (10 dni)

 2 listopada 2017 r.

 3 listopada 2017 r.

 18 kwietnia 2018 r.

 19 kwietnia 2018 r.

 20 kwietnia 2018 r.

 2 maja 2018 r.

 4 maja 2018 r.

 7 maja 2018 r.

 8 maja 2018 r.

 1 czerwca 2018 r.