ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

chemia

Informacje dotyczące egzaminu poprawkowego z chemii w gimnazjum:

Klasa I (pobierz w formacie: PDF).
Klasa II (pobierz w formacie: PDF).
Klasa III (pobierz w formacie: PDF).

 

Wymagania na poszczegolne oceny z chemii w gimnazjum:
(przydatne przy poprawie ocen semastralnych)

 Klasa I, II i III  (pobierz w formacie: PDF).