ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

język polski

Spis lektur dla gimnazjum oraz liceum.

  • Lista lektur do gimnazjum (pobierz w formacie: PDF, DOC).
  • Lista lektur do liceum - nowa podstawa programowa (pobierz w formacie: PDF, DOC).
  • Lista lektur do liceum - stara podstawa programowa (pobierz w formacie: PDF, DOC).

 

Tematy do wyboru na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.
(pobierz w formacie PDF lub DOC).

 

Wzór bibliografii (DOC)